PT-hjemme -
for hjemmeboende eldre!

Et treningstilbud for eldre!

Som Personlig trener og helsefagarbeider ser jeg behovet for mer trening for eldre slik at de kan bo hjemme lengst mulig!

  • Mer aktivitet og sosialisering til fast tid en dag i uken etter ønske fra kunden.
Eldre kan med regelmessig trening opprettholde god mobilitet, funksjon og styrketrening noe som er svært positivt for å bremse muskeltap og andre aldersrelaterte forandringer. Nedsatt muskelstyrke kan gjøre det vanskeligere å gjennomføre hverdagslige gjøremål og mange opplever også at livskvalitet blir dårligere.

  

Mange eldre ønsker å være mer aktive i hverdagen,men det er kanskje vanskelig og komme seg hjemmefra,derfor kan jeg komme til deg!
jeg ønsker at flere skal få denne muligheten, til en sterkere og bedre hverdag!jeg ønsker å bidra med fallforebyggende og helsefremmede trening til eldre som bor hjemme. Tjenesten tilpasses etter den enkeltes ønsker og behov.

varighet:45 min Første besøk er gratis - deretter introtilbud fra 490,- pr. gang 
har ledig kapasitet:

  • mandag kl12.00-12.45
    mandag kl13.00-13.45
    mandag kl14.00-14.45